فدراسیون فوتبال

توضیحات کمیته وضعیت فدراسیون در مورد شکایت رفیعی از فولاد خوزستان

به گزارش خبرگزاران و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پیرو انتشار خبری مبنی بر صدور رای از سوی کمیته وضعیت بازیکنان در مورد پرونده…

ادامه مطلب توضیحات کمیته وضعیت فدراسیون در مورد شکایت رفیعی از فولاد خوزستان