مجموعه تلویزیونی «سرجوخه»

سازندگان «خانه امن» سریال جدید می سازند/ یک ماجرای امنیتی جدید در «سرجوخه»

به گزارش خبرنگاران رادیو و تلویزیون، تازه ترین اثر احمد معظمی از تولیدات سیمافیلم است و بلافاصله پس از سریال موفق «خانه امن»؛ از آبان…

ادامه مطلب سازندگان «خانه امن» سریال جدید می سازند/ یک ماجرای امنیتی جدید در «سرجوخه»