سعیده باغشاهی فعال دانشجویی

مسئله جمعیت جناح نمی‌شناسد/ سیاست‌های جمعیتی درست اجرا نمی‌شوند

سعیده باغشاهی فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگاران تشکل‌های دانشگاهی  با اشاره به بحث مشکلات جمعیتی کشور گفت:…

ادامه مطلب مسئله جمعیت جناح نمی‌شناسد/ سیاست‌های جمعیتی درست اجرا نمی‌شوند