فیلم سینمایی «منصور»

«منصور» نمادی از ارتش مکتبی و انقلابی ایران

سعید الهی کارشناس سینما و رسانه درباره فیلم سینمایی «منصور» جدیدترین ساخته سازمان هنری رسانه‌ای اوج به خبرنگاران سینمایی  گفت: نیروهای مسلح پشتوانه اصلی مردم…

ادامه مطلب «منصور» نمادی از ارتش مکتبی و انقلابی ایران