تغییر در فصل جدید مسابقه «ایران»/«سعید شیخ زاده» جایگزین «سام درخشانی» شد

به گزارش خبرگزاران، اولین قسمت از سری جدید مسابقه تلویزیونی «ایران» به کارگردانی سعید رضایت با تغییر مجری و اضافه شدن چند آیتم جدید شب…

ادامه مطلب تغییر در فصل جدید مسابقه «ایران»/«سعید شیخ زاده» جایگزین «سام درخشانی» شد