مدیرعامل استقلال

نامه انتقادی یک پیشکسوت به مدیرعامل استقلال:آقای انتصابی؛ زحمات دیگران را به نام خودتان سند نزنید

به گزارش خبرنگاران ورزشی ، سعید مراغه‌چیان با ارسال متنی  با اشاره به حضور احمد مددی در راس مدیریت استقلال و همچنین برکناری‌اش از آکادمی…

ادامه مطلب نامه انتقادی یک پیشکسوت به مدیرعامل استقلال:آقای انتصابی؛ زحمات دیگران را به نام خودتان سند نزنید