آخرین جزئیات واکسن ایرانی کرونا از زبان وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگاران حوزه دولت ، سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ظهر امروز پس از دیدار با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در…

ادامه مطلب آخرین جزئیات واکسن ایرانی کرونا از زبان وزیر بهداشت