سلبریتی‌ها و انتخابات

سلبریتی‌ها و انتخابات؛ یک بازی دو سر سوخت!

گروه  خبرگزاران: «حمایت سلبریتی‌ها از نامزدهای انتخابات ممنوع شود» عنوان پویشی است که با امضای ۹۳۲ کاربر در سامانه فارس من ثبت شده و امضاکنندگان خواهان پیگیری…

ادامه مطلب سلبریتی‌ها و انتخابات؛ یک بازی دو سر سوخت!