فوتبالیست

۱۰ کشور که پذیرای بیشترین تعداد لژیونر فرانسوی هستند

به گزارش خبرگزاران، مطابق اعلام گزارش شبکه کانال پلاس، بیشترین سهم لژیونرهای فرانسوی در فصل جاری ، شامل لیگ های فوتبال سوئیس، لوگزامبورگ و بلژیک…

ادامه مطلب ۱۰ کشور که پذیرای بیشترین تعداد لژیونر فرانسوی هستند