حسن روحانی

روزه سکوت روحانی و دولت تدبیر و امید درباره دغدغه‌های مردم

به گزارش خبرنگاران سیاسی ، با گذشت قریب به هفت سال و پنج ماه از حضور دولت تدبیر و امید در راس سکانداری کشور، بسیاری…

ادامه مطلب روزه سکوت روحانی و دولت تدبیر و امید درباره دغدغه‌های مردم