مسابقات کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک تکواندو آسیا

کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک تکواندو آسیا در حباب ایمن

به گزارش خبرگزاران، طبق اعلام اتحادیه تکواندو آسیا مسابقات کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک در این قاره قرار است ۳۱ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۰…

ادامه مطلب کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک تکواندو آسیا در حباب ایمن