اردوهای تیم ملی پاراوزنه‌برداری

رواسی: مربیان حاضر در اردوهای تیم ملی پاراوزنه‌برداری مشخص نشده‌اند

علی اصغر رواسی در گفت‌وگو با خبرنگاران ورزشی  در خصوص آغاز اردوهای تیم ملی پاراوزنه‌برداری اظهار داشت: روز گذشته (شنبه ۲۹ آذر ماه) با رئیس…

ادامه مطلب رواسی: مربیان حاضر در اردوهای تیم ملی پاراوزنه‌برداری مشخص نشده‌اند