«بابک جهانبخش»

«بابک جهانبخش» فردا زیر تیغ جراحی می رود

به گزارش خبرنگاران موسیقی ، «بابک جهانبخش» خواننده با اخلاق موسیقی پاپ ایرانی به خاطر مشکل انسداد شریان های اصلی فردا صبح مورد عمل جراحی…

ادامه مطلب «بابک جهانبخش» فردا زیر تیغ جراحی می رود

همخوانی ۴۰ خواننده سرشناس پاپ برای «ایران»

به گزارش خبرگزاران، این اتفاق که برای اولین بار در تاریخ موسیقی ایران رقم می خورد، با حضور چهره های شاخص موسیقی پاپ تهیه وتولید…

ادامه مطلب همخوانی ۴۰ خواننده سرشناس پاپ برای «ایران»

همخوانی ۴۰ خواننده سرشناس پاپ برای «ایران»

به گزارش خبرگزاران، این اتفاق که برای اولین بار در تاریخ موسیقی ایران رقم می خورد، با حضور چهره های شاخص موسیقی پاپ تهیه وتولید…

ادامه مطلب همخوانی ۴۰ خواننده سرشناس پاپ برای «ایران»

صدور مجوز ۶۸ تک آهنگ و ۶ آلبوم در هفته گذشته/نشست دفتر موسیقی با تولیدکنندگان آثار شنیداری

به گزارش خبرگزاران، این آثار شامل ۶ آلبوم موسیقی، سنتی (۱ آلبوم)، پاپ (۲ آلبوم) و نواحی( ۳آلبوم) و ۶۸تک آهنگ، سنتی (۲ قطعه)، پاپ…

ادامه مطلب صدور مجوز ۶۸ تک آهنگ و ۶ آلبوم در هفته گذشته/نشست دفتر موسیقی با تولیدکنندگان آثار شنیداری