بغض پدر رسن ترکید: امیدوارم پسرم با پرسپولیس قهرمان آسیا شود/من به بشار افتخار می کنم

به گزارش خبرگزاران، شبکه «utv» عراق در برنامه «هاتریک» درباره بشار رسن، هافبک عراقی پرسپولیس گزارشی را تهیه کرد و به سراغ پدر این بازیکن…

ادامه مطلب بغض پدر رسن ترکید: امیدوارم پسرم با پرسپولیس قهرمان آسیا شود/من به بشار افتخار می کنم