ابراهیم صنوبر

حضور پدر صلح ایران در جشن یاران

حضور استاد ابراهیم صنوبر ( پدر صلح ایران ) مدیرعامل موسسه بین المللی سفیران صلح  در جشن یک سالگی خیریه یاران . خیریه یاران تحت…

ادامه مطلب حضور پدر صلح ایران در جشن یاران