«فلوریان وریتس»

پدیده لورکوزن چرا غایب بود؟

به گزارش خبرگزاران، «فلوریان وریتس» در فصل جاری تقریبا در همه مسابقات در خدمت «شیرها» بوده است اما در بازی پنج شنبه با اسلاویاپراگ غایب…

ادامه مطلب پدیده لورکوزن چرا غایب بود؟