فدراسیون هندبال

اعلام رای کمیته انضباطی فدراسیون هندبال در خصوص یک بازی

به گزارش خبرگزاران، کمیته انضباطی فدراسیون هندبال رای خود را درخصوص دیدار برگزار نشده تیم های پرسپولیس بهبهان و شهید شاملی کازرون در دور رفت…

ادامه مطلب اعلام رای کمیته انضباطی فدراسیون هندبال در خصوص یک بازی