نشست هیات رئیسه با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار نشد

به گزارش خبرنگاران ، نشست هیأت رئیسه با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس که دوشنبه هر هفته برگزار می‌شد، امروز برگزار نشد. عدم برگزاری جلسه این…

ادامه مطلب نشست هیات رئیسه با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار نشد