ورزشهای رزمی

حضور پنجاک‌سیلات با ۸ وزن در مسابقات داخل سالن آسیا

به گزارش خبرگزاران، روز گذشته جلسه سازمان تیم‌های ملی فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی در خصوص حضور تیم ملی پنچاک سیلات در بازی‌های داخل آسیا با…

ادامه مطلب حضور پنجاک‌سیلات با ۸ وزن در مسابقات داخل سالن آسیا