تیم فوتبال منچسترسیتی

سبک بازی مالکانه منچسترسیتی تغییر نمی کند

به گزارش خبرگزاران، منچسترسیتی از زمانی که پپ گواردیولا را در اختیارگرفت، براساس یک روش کلی تاکنون بازی کرده است. آبی های آسمانی مطابق خواسته…

ادامه مطلب سبک بازی مالکانه منچسترسیتی تغییر نمی کند