مجلس شورای اسلامی

پیروزی مقاومت فلسطین در ۲۹ دی معادلات را به نفع فلسطینی‌ها تغییر داد

به گزارش خبرگزاران، دبیرخانه دائمی کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد که پیروزی مقاومت مردمی فلسطین در روز…

ادامه مطلب پیروزی مقاومت فلسطین در ۲۹ دی معادلات را به نفع فلسطینی‌ها تغییر داد