تعداد نمایندگان مجلس باید با جمعیت کشور هماهنگ باشد/ دولت مخالف افزایش است

علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگاران ، درباره افزایش تعداد نمایندگان مجلس اظهار داشت: این موضوع باید…

ادامه مطلب تعداد نمایندگان مجلس باید با جمعیت کشور هماهنگ باشد/ دولت مخالف افزایش است