هیئت علمی پروژه چهارفصل تئاتر ایران معرفی شد/مقالات برگزیده سمینار تئاتر مقاومت

به گزارش خبرگزاران، «شهرام کرمی» و «سعید اسدی» اعضای هیئت علمی این فصل به بررسی طرح‌های اولیه‌ی رسیده از سرتاسر کشور ـ به‌جز تهران ـ…

ادامه مطلب هیئت علمی پروژه چهارفصل تئاتر ایران معرفی شد/مقالات برگزیده سمینار تئاتر مقاومت