cha3

مجید بابایی مربی سرشناس کرونا گرفت

مجید بابایی دانش آموخته مقطع ارشد فیزیولوژی ورزشی که بیش از ۱۳ سال در حوزه های گوناگون بدنسازی،چون شاخه های پرورش اندام و بدنسازی اختصاصی…

ادامه مطلب مجید بابایی مربی سرشناس کرونا گرفت